KARNETY - ZAPROSZENIA


 
KARNETY | ZAPROSZENIA | KATALOGI | BANPOL | TELEGRAMY | INNE |
 


KARNETY
 • 1957. III WYSTAWA FILATELISTYCZNA 3. III - 10. III. 57 R. W GLIWICACH
 • 1970. OKRĘGOWA WYSTAWA FILATELISTYCZNA "WIOSNA GLIWICKA 70" TPG GLIWICE 24.V - 7.VI. 1970 R.
 • 1985. OKRĘGOWA WYSTAWA FILATELISTYCZNA "GLIWICE `85" 1985 MAJ 04 - 12
 • 2011. SPECJALISTYCZNA OKRĘGOWA WYSTAWA FILATELISTYCZNA III STOPNIA "GLIWICE 2011"
 • 2012. WERNISAŻ FILATELISTYCZNY "SPORT NA ZNACZKU POCZTOWYM"
 • 2015. WERNISAŻ FILATELISTYCZNY "MARSZ KU NIEPODLEGŁOŚCI - 85. ROCZNICA ŚMIERCI MARSZAŁKA POLSKI JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO"
 • 2016. WERNISAŻ FILATELISTYCZNY "FILATELISTYKA - PASJA, KTÓRA ŁĄCZY POKOLENIA"
 • 2017. WERNISAŻ FILATELISTYCZNY "AVE, AVE, AVE MARYJA - MATKA BOSKA W FILATELISTYCE"
ZAPROSZENIA
  1975: OKRĘGOWA WYSTAWA FILATELISTYCZNA "XXX-LECIE ZWYCIĘSTWA NAD FASZYZMEM"
  1979: AKADEMIA Z OKAZJI DNIA ZNACZKA
 • 1985: OKRĘGOWA WYSTAWA FILATELISTYCZNA "GLIWICE `85"
  1987: OKRĘGOWA WYSTAWA FILATELISTYCZNA "TRANSPORT `87"
  1988: II WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE ODDZIAŁU PZF W GLIWICACH
  1988: AKADEMIA Z OKAZJI DNIA ZNACZKA
 • 1992: WYSTAWA FILATELISTYCZNA "GLIWICE 92"
  2000: ŚWIĄTECZNY POKAZ ZNACZKA POCZTOWEGO
 • 2001: PYSKOWICE: WYSTAWA FILATELISTYCZNO-NUMIZMATYCZNA "80 ROCZNICA PLEBISCYTU I III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO"
  2008: POKAZ FILATELISTYCZNY "MOJA OJCZYZNA GÓRNY ŚLĄSK"
 • 2010: XII EDYCJA PRYMUSY 2009
 • 2011: WERNISAŻ FILATELISTYCZNY ZENONA PODGÓRSKIEGO
 • 2011: WERNISAŻ FILATELISTYCZNY "JAN PAWEŁ II NA ZNACZKACH POCZTOWYCH ŚWIATA"
 • 2011: SPECJALISTYCZNA OKRĘGOWA WYSTAWA FILATELISTYCZNA III STOPNIA "GLIWICE 2011"
 • 2012: WERNISAŻ FILATELISTYCZNY "SPORT NA ZNACZKU POCZTOWYM"
 • 2012: PILCHOWICE: 50-LECIE GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 • 2012: PILCHOWICE: 35 LAT GMINY PILCHOWICE
 • 2013: WERNISAŻ FILATELISTYCZNY "ŚWIAT BIBLIOTEK NA ZNAKACH POCZTOWYCH PRZEDSTAWIONY"
 • 2014: WERNISAŻ FILATELISTYCZNY "115 LAT GLIWICKIEJ FILATELISTYKI 1899 - 2014. 45 LAT ODDZIAŁU PZF GLIWICE 1969 - 2014"
 • 2015: WERNISAŻ FILATELISTYCZNY "MARSZ KU NIEPODLEGŁOŚCI - 85. ROCZNICA ŚMIERCI MARSZAŁKA POLSKI JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO"
 • 2016: WERNISAŻ FILATELISTYCZNY "FILATELISTYKA - PASJA, KTÓRA ŁĄCZY POKOLENIA"
 • 2017: WERNISAŻ FILATELISTYCZNY "AVE, AVE, AVE MARYJA - MATKA BOSKA W FILATELISTYCE"
KATALOGI
  1970 - OKRĘGOWA WYSTAWA FILATELISTYCZNA "WIOSNA GLIWICKA 70"
  1972 - ODDZIAŁOWA WYSTAWA FILATELISTYCZNA "GLIWICKA WIOSNA 72"
  1975 - OKRĘGOWA WYSTAWA FILATELISTYCZNA "XXX-LECIE ZWYCIĘSTWA NAD FASZYZMEM"
  1978 - WYSTAWA FILATELISTYCZNA "LENINO 43"
  1985 - OKRĘGOWA WYSTAWA FILATELISTYCZNA "GLIWICE 85"
 • 1987 - OKRĘGOWA WYSTAWA FILATELISTYCZNA "TRANSPORT 87"
  1989 - INFORMATOR XXVII OGÓLNOPOLSKIEGO MŁODZIEŻOWEGO KONKURSU FILATELISTYCZNEGO"
  1992 - ODDZIAŁOWA WYSTAWA FILATELISTYCZNA "GLIWICE 92"
  1994 - OKRĘGOWA WYSTAWA FILATELISTYCZNA "GLIWICE 94"
 • 2011 - SPECJALISTYCZNA OKRĘGOWA WYSTAWA FILATELISTYCZNA III STOPNIA "GLIWICE 2011"
 • 2011 - SPECJALISTYCZNA OKRĘGOWA WYSTAWA FILATELISTYCZNA III STOPNIA "GLIWICE 2011" - Palmares
 • 2013 - "ŚWIAT BIBLIOTEK NA ZNAKACH POCZTOWYCH PRZEDSTAWIONY"
 • ZAPROSZENIE: WERNISAŻ FILATELISTYCZNY "115 LAT GLIWICKIEJ FILATELISTYKI 1899 - 2014. 45 LAT ODDZIAŁU PZF GLIWICE 1969 - 2014"
ETYKIETA SAMOPRZYLEPNA Z AUTOMATU BANPOL S.A.
  2002 - Gliwice 1
  2002 - Gliwice 2
  2002 - Gliwice 3
  2002 - Gliwice 20
  2002 - Gliwice 22
  1998 - Gliwice 1
  1998 - Gliwice 2
 • 1999 - Gliwice 20
  1998 - Gliwice 22
TELEGRAMY
 • 1962 - Gliwice 6
INNE
 • 1949 - POTWIERDZENIE NADANIA