POCZTOWE STEMPLE PROWIZORYCZNE 1945 - 1947Szywałd k/ Gliwic (Bojków)

Brzezinka

Gliwice 1

Gliwice 3

Knurów 1
Knurów 1
Knurów 1

Knurów 2

Łabędy

Paczyna
Paczyna

Poniszowice

Przyszowice
Przyszowice
Przyszowice

Rudziniec

Szczygłowice
Szczygłowice

Wielowieś
Wielowieś