Wystawa Filatelistyczna "Jan Paweł II droga do świętości"
Gliwice 17.04 - 23.05.2015