Spotkanie klubowe w dn. 04.02.2016 r.

Miłym akcentem spotkania było wręczenie legitymacji klubowej nowemu członkowi Klubu Joachimowi Markowi.
Kol. Joachim jest entuzjastą samochodów marki Porche i zapalonym kolekcjonerem i modeli.