Wycieczka do Muzeum w Chorzowie - 08 lutego 2015 r.
Celem pierwszej tegorocznej wycieczki klubowej było Muzeum w Chorzowie i czynna od grudnia 2006 r. stała wystawa numizmatyczna „Z dziejów pieniądza. Polska – Śląsk„ obrazująca historię mennictwa w Polsce i na Śląsku.Całość poprzedzona jest wstępem dotyczącym początków mennictwa europejskiego, począwszy od przedmonetarnych środków płatniczych poprzez mennictwo greckie, celtyckie oraz rzymskie.Na wystawie prezentowane są chronologicznie monety poszczególnych władców Polski od Bolesław Chrobrego i Mieszka II poprzez ich następców aż do okresu II Rzeczypospolitej.Na wystawie prezentowane są również pieniądze papierowe, począwszy od pierwszych biletów skarbowych wprowadzonych
w okresie insurekcji kościuszkowskiej do 1939 roku.
Atrakcją wystawy są niewątpliwie bardzo rzadkie projekty monet oraz monety próbne z czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego
i II Rzeczypospolitej.

Druga część wystawy poświęcona jest mennictwu śląskiemu, którego początki sięgają czasów Bolesława Śmiałego (1058 – 1079). To on otworzył mennicę we Wrocławiu, gdzie wybijano srebrne denary, z wizerunkiem głowy świętego Jana Chrzciciela, patrona katedry wrocławskiej. Podobne denary wybijał tu później również Bolesław Krzywousty. Książęta dzielnicowi zaczęli wybijać swoje własne monety dopiero po 1179, po obaleniu Mieszka III, wykorzystując chaos w kraju. Jako pierwsi zaczęli wybijać własną monetę książęta śląscy Bolesław Wysoki (1163-1201) oraz Mieszko Plątonogi (1163-1211).
Wśród wystawionych eksponatów zasługuje na uwagę piękna kolekcja kwartników śląskich, które wprowadzone zostały do obiegu około 1290, dzięki reformie Henryka III (1273-1309) księcia głogowskiego.
Bogato prezentuje się również zbiór piętnastowiecznych śląskich halerzy oraz monety nowożytne poszczególnych śląskich księstw. Reprezentowane jest również mennictwo Habsburgów oraz królów pruskich na Śląsku do momentu zamknięcia mennicy wrocławskiej w 1826 r.

Całość uzupełniają śląskie pieniądze zastępcze z lat 1914 – 1924. Atrakcje stanowią również XV i XVII wieczne skarby monet odkryte na Górnym Śląsku.
Ogółem na wystawie pokazano ponad 830 eksponatów, w szczególności monet i banknotów, ale zobaczyć możemy również XVIII wieczną wagę do monet, skarbczyk do przechowywania pieniędzy czy jedną z pierwszych książek poświeconych numizmatyce śląskiej i wiele innych ciekawych zabytków.
Wszystkie wystawione eksponaty pochodzą ze zbiorów własnych Muzeum w Chorzowie.
Wystawie towarzyszy przewodnik z katalogiem „Z dziejów pieniądza. Polska-Ślask”.
Na wystawie zainstalowano również komputer i ekran dotykowy do prezentacji multimedialnej „Technika mennicza w średniowieczu
i czasach nowożytnych”..Dodatkową atrakcją było spotkanie z Kierownikiem Działu Numizmatyczno-Medalierskiego Panem Józefem Dembiniokiem, który towarzyszył nam w czasie zwiedzania wystawy i udzielał dodatkwych wyjaśnień. Dziękujemy!!!
Dowiedzieliśmy się również, że Muzeum posiada bogate zbiory pieniądza zastępczego (notgeldy) oraz medali śląskich. Niestety ze względu na szczupłość miejsca do ekspozycji eksponaty te nie znalazły się na stałej wystawie.

Dodatkową atrakcją dla zwiedzających jest możliwość wybicia własnoręcznie średniowieczną metodą pamiątkowego żetonu.Jeszcze tylko pamiątkowe zdjęcie na stopniach muzeum i wracamy do Gliwic. Na pewno tu jeszcze wrócimy!!!