"Spotkania z numizmatyką" w Muzeum w Chorzowie - 21 listopada 2015 r.


"250 lat Mennicy Warszawskiej" to tytuł referatu wygłoszonego na drugim w tym roku "Spotkaniu z numizmatyką" zorganizowanym przez Muzeum w Chorzowie.
Referat wygłosił pan Tomasz Bylicki starszy kustosz Muzeum Historycznego Warszawy (z prawej).Wśród licznie przybyłych numizmatyków znaleźli się również członkowie naszego Klubu Grzegorz, Włodek i Staszek i Władek.Po wygłoszonym referacie pan Józef Dembiniok kierownik Gabinetu Numizmatycznego Muzeum omówił wystawę medali śląskich ze zbiorów Muzeum w Chorzowie pt. "Silesia in nummis. Medale śląskie w zbiorach Muzeum w Chorzowie (do 1918 r.) oraz zaprezentował katalog zbiory tych medali własnego autorstwa wydany przez Muzeum.Po zwiedzeniu wystawy i sympatycznym spotkaniu przy kawie, ostemplowaliśmy kartki pocztowe stemplem Muzeum i udaliśmy się na pocztę.Tuż obok "spotkaliśmy" Gerarda Cieślika. Była okazja do zrobienia sobie zdjęcia, niestety Grzegorz został po drugiej stronie obiektywu.