Wystawa filatelistyczna "Jan Paweł II droga do świętości" 17.04.2015 r.