"Spotkania z numizmatyką" w Muzeum w Chorzowie - 18 czerwca 2016 r.


"Pieniądz w monarchii Habsburgów w czasach Franciszka Józefa I" to tytuł referatu wygłoszonego na pierwszym w tym roku "Spotkaniu z numizmatyką" zorganizowanym przez Muzeum w Chorzowie.
Referat wygłosił pan Józef Dembiniok starszy kustosz z Muzeum w Chorzowie.

Następnie przy kawie odbyło się sympatyczne spotkanie koleżeńskie. Wzięli w nim również członkowie naszego Klubu Grzegorz, Włodek i Władek.Grzegorz sprawnie ostemplował kartki pocztowe stemplem Muzeum i udaliśmy się na pocztę.