Gliwice - Pieniądz Zastępczy
100. rocznica otwarcia lotniska w Gliwicach100 Marek Gliwickich

NOMINAŁ:     100 Marek
DATA EMISJI:     20 czerwca 2016
EMITENT:     Gliwicki Klub Kolekcjonerów
WYMIARY:     140 x 65 mm
NAKŁAD:     100 szt.
KOLOR:     wielobarwny