Gliwice - Pieniądz Zastępczy
20 rocznica wizyty papieża Jana Pawła II w Gliwicach20 Marek Gliwickich

NOMINAŁ:     20 Marek
DATA EMISJI:     17 czerwca 2019
EMITENT:     Gliwicki Klub Kolekcjonerów
WYMIARY:     140 x 65 mm
NAKŁAD:     300 szt.
KOLOR:     wielobarwny