Gliwice - Pieniądz Zastępczy
100 rocznica urodzin Jana Pawła II100 Marek Gliwickich

NOMINAŁ:     100 Marek
DATA EMISJI:     18 maja 2020
EMITENT:     Gliwicki Klub Kolekcjonerów
WYMIARY:     140 x 65 mm
NAKŁAD:     300 szt.
KOLOR:     wielobarwny