XVII DZIEŃ PAPIESKI

Jan Paweł II - "Idźmy naprzód z nadzieją"


DATA:     2017