300. ROCZNICA KONSEKRACJI KOŚCIOŁA PW. WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
GLIWICE - ŁABĘDY


Kościół wzmiankowany w 1317 roku, prawdopodobnie jeszcze jako drewniany. Obecna świątynia pochodzi z XV wieku, rozbudowana w latach 1716-1719 (inicjatorem rozbudowy był Jan Bernard Welczek). Kościół odnawiano m. in. w latach 1864, 1912 oraz po 1945. Kościół orientowany, położony na niewielkim wzniesieniu, jednonawowy, murowany z kamienia i cegły. Prezbiterium trójbocznie zamknięte, ze sklepieniami krzyżowo-kolebkowymi, prawdopodobnie stanowi pozostałości kościoła z XV wieku. Sklepienia prezbiterium i nawy barokowe, z XVIII wieku. Wieża zbudowana w latach 1716-1719, zwieńczona barokowym hełmem z latarnią. Ołtarz główny, neorokokowy, z 1858 roku, z rzeźbami śś. Piotra i Pawła i obrazem Matki Boskiej Królowej Niebios. Ołtarze boczne z końca XVII wieku. Ołtarz lewy z rzeźbami śś. Symeona i Tomasza i obrazami śś. Józefa i Mikołaja. Ołtarz prawy z obrazami św. Barbary (XIX wiek) i św. Hieronima (XVII wiek). Ołtarz w kaplicy północnej barokowy, z 1720 r., z rzeźbami śś Franciszka i Antoniego. Ambona z XVI wieku, z obrazami Czterech Ewangelistów z XIX wieku. Z dawnego wyposażenia kościoła zachowały się m. in. monstrancja z 1651 r. z herbem właścicieli Łabęd - Welczków, cztery cynowe, barokowe lichtarze (dwa z nich z 1666 r.), siedemnastowieczny barokowy kielich oraz późnobarokowa puszka z 1723 r., fundacji Jana Bernarda Welczka. Na wieży dwa średniowieczne dzwony odlane z brązu z 1479i 1480 r. Kościół otoczony kamiennym murem z XVIII-XIX wieku, z dwiema barokowymi kaplicami. Po stronie północnej, przy bramie, grobowiec rodziny Welczków z 1830 r. oraz nagrobki Jana i Zofii Welczków z 1811 r. w postaci dużych, kamiennych urn. Na grobowcu rodzinnym widoczny herb Welczków. W otoczeniu kościoła znajduje się także plebania, zapewne z 1729 roku, oraz cmentarz.

EMITENT:     Gliwicki Klub Kolekcjonerów
DATA:     2019
KOPERTA Nr:     2019/3