120. ROCZNICA KONSEKRACJI KOŚCIOŁA PW. ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA W GLIWICACH

Kościół został wybudowany w latach 1896-1900, uroczyste położenie kamienia węgielnego nastąpiło 23 listo-pada 1896. Poświęcenie nowego kościoła i odprawienie pierwszej mszy przez proboszcza parafii ks. Pawła Buchali miało miejsce 12 listopada 1899. Uroczystej konsekracji dokonał biskup wrocławski ks. kard. Jerzy Kopp w dniu 16 maja 1900. Na początku świątynia była kościołem filialnym parafii Wszystkich Świętych. W 1908 roku nastąpiło erygowanie parafii pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła, a jej pierwszym proboszczem został ksiądz prałat Józef Jagło. W 1992 roku papież Jan Paweł II erygował diecezję gliwicką, a kościół parafialny pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła podniósł do godności kościoła katedralnego.

EMITENT:     Gliwicki Klub Kolekcjonerów
DATA:     2020
KOPERTA Nr:     2020/5