110. ROCZNICA KONSEKRACJI KOŚCIOŁA PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W GLIWICACH

Kościół w stylu neogotyckim, zaprojektowany przez Ludwiga Schneidera został wybudowany w latach 1907 – 1911. Prace, zainicjowane przez księdza Józefa Stryczka, późniejszego proboszcza, kierowane były przez Feliksa Wieczorka z Królewskiej Huty i F. Koźlika z Koźla według projektu wrocławskiego architekta Ludwika Schneidera. Uroczyste poświęcenie kościoła odbyło się 14 maja 1911 roku. Dokonał tego kardynał Georg Kopp z Wrocławia, celebrował on również pierwszą Mszę Świętą. Kościół nie jest orientowany (prezbiterium zwrócone na północny wschód), trójnawowy, pseudobazylikowy, na planie krzyża łacińskiego z transeptem. Do wielobocznego prezbiterium przylega zakrystia i kaplica. Nawy boczne nieznacznie niższe od nawy głównej. Od południowego zachodu czworoboczna wieża o wysokości 92 metry, zwieńczona neobarokowym hełmem. Na wieży zegar i dzwony. W dachu sygnaturka także z neobarokowym hełmem. Do kościoła prowadzi osiem wejść. Portal wejściowy główny dwukondygnacyjny, ostrołukowy, zdobiony płaskorzeźbami. Sklepienia krzyżowo-żebrowe, czteropolowe. W kościele znajdują się potężne 60-głosowe organy Paula Berschdorfa z Nysy. Są to największe organy w Gliwicach. Kościół może pomieścić około 6000 osób. Oryginalne dzwony, największy o wadze 8200 kg, skonfiskowano w 1917 roku. Nowe zostały poświęcone 20 grudnia 1925 roku.

EMITENT:     Gliwicki Klub Kolekcjonerów
DATA:     2020
KOPERTA Nr:     2021/1