110. ROCZNICA KONSEKRACJI KOŚCIOŁA PW. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W GLIWICACH-BRZEZINCE

Obecna, murowana świątynia w stylu neogotyckim (prezbiterium i pierwsza część nawy) została wzniesiona dzięki staraniom księdza proboszcza Henryka Tregera, który pobłogosławił kościół w dniu 18 października 1891 roku. W 1899 roku został ukończony drugi etap budowy świątyni: wieża i druga część nawy. Uroczyście świątynia została poświęcona przez biskupa sufragana wrocławskiego Karla Augustina w dniu 27 maja 1911 roku. Po zakończeniu II wojny światowej świątynia została odrestaurowana w 1962 roku. Podczas prac restauracyjnych zostały odkryte grobowce rodziny Zmeskal (właścicieli Brzezinki) oraz płyta nagrobna Zuzanny Zmeskal z 1648 roku z napisem w języku polskim, która obecnie jest umieszczona w Muzeum w Gliwicach. Ostatni gruntowny remont kościoła został przeprowadzony w latach 2000–2010, w ramach przygotowań do jubileuszu setnej rocznicy poświęcenia świątyni, którą obchodzono 29 maja 2011 roku.

EMITENT:     Gliwicki Klub Kolekcjonerów
DATA:     2020
KOPERTA Nr:     2021/2