110. ROCZNICA KONSEKRACJI KOŚCIOŁA PW. NARODZENIA NMP W GLIWICACH-BOJKOWIE

Świątynia w obecnej formie powstała w wyniku przebudowy poprzedniego kościoła. W 1898 roku rozpoczęto gruntowną przebudowę świątyni, zachowane zostały jednak początkowo mury i wieża dawnej świątyni. Gdy za-kończone zostały prace budowlane, w 1907 roku zostały rozebrane wewnętrzne mury starej świątyni. Nowy ko-ściół został uroczyście poświęcony w dniu 31 maja 1911 roku przez biskupa sufragana wrocławskiego Karla Augu-stina. Podczas działań wojennych w 1945 roku budowla została poważnie uszkodzona. Została gruntownie wyremontowana przez parafian w latach 1958–1964 i 1991–1999 .

EMITENT:     Gliwicki Klub Kolekcjonerów
DATA:     2020
KOPERTA Nr:     2021/3