170. ROCZNICA OTWARCIA LINII KOLEJOWEJ WROC£AW - OPOLE - GLIWICE
EMITENT:     Gliwicki Klub Kolekcjonerów
DATA:     2015