100. ROCZNICA OTWARCIA LOTNISKA W GLIWICACH

Wszystko zaczęło się od poufnego pisma władz w Berlinie z 8.02.1913 r., zawierającego nakaz utworzenia w Gliwicach lotniska dla celów wojskowo – cywilnych.
Pierwsza lokalizacja gliwickiego lotniska obejmowała teren dzisiejszego Kąpieliska Leśnego.
Niestety, położenie lotniska okazało się fatalne (dolina) i już po próbnych lotach musiano zrezygnować z jego dalszej eksploatacji.
W roku 1916 zbudowano nowe lotnisko na polach na północ od Bojkowa, na obszarze ok. 117 ha.
Zabudowania lotniska obejmowały m.in. osiem hangarów, w tym dwa o konstrukcji metalowej, stację kontroli silników oraz budynek administracyjny.
Później dobudowano jeszcze kasyno oficerskie, dom mieszkalny i barak sztabowy.
Po I wojnie światowej, w myśl postanowień Traktatu Wersalskiego i nałożonych na Niemcy ograniczeń, lotnisko (pierwotnie przeznaczone do likwidacji)
zostało ostatecznie przekazane wyłącznie na potrzeby cywilne.
Wtedy też nastąpiła modernizacja gliwickiego obiektu mająca na celu utworzenie lotniska pasażerskiego dla linii Gliwice-Wrocław.
Dobudowano prowizoryczny dworzec lotniczy, stację meteorologiczną i nowoczesny hangar wraz z warsztatem, magazynem i pomieszczeniami administracyjnymi.EMITENT:     Gliwicki Klub Kolekcjonerów
DATA:     2016