POLSKI ZWIAZEK FILATELISTÓW
"50 LAT ODDZIAŁU GLIWICKIEGO 1969 - 2019"


.

EMITENT:     Poczta Polska S.A.
DATA:     2019