10. ROCZNICA POWSTANIA
KLUBU ZAINTERESOWAŃ PZF "GLIWICKI KLUB KOLEKCJONERÓW"
2011 - 2021


Gliwicki Klub Kolekcjonerów został powołany do życia 2 lipca 2011 r. Początkowo działał jako odrębna jednostka organizacyjna skupiająca kolekcjonerów z terenu Gliwic i najbliższych okolic. Po dwóch latach samodzielnej działalności podjęto działania mające na celu wstąpienie Klubu do Polskiego Związku Filatelistów. Działania te zakończyły się 23 stycznia 2014 roku przyjęciem Klubu do Oddziału Gliwickiego PZF jako KLUBU ZAINTERESOWAŃ PZF "Gliwicki Klub Kolekcjonerów". GKK zrzesza pasjonatów znaczków pocztowych, monet i medali, pieniądza zastępczego, pamiątek kultury materialnej Gliwic i Powiatu Gliwickiego. Członkami klubu są również kolekcjonerzy pamiątek związanych z kolejnictwem, piwem (birofile) oraz zbieracze modeli samochodów. Obecnie Klub zrzesza 14 członków o różnorodnych zainteresowaniach kolekcjonerskich z Gliwic, a także z Zabrza, Puław, Węgierskiej Górki i Sobótki. Klubowiczom przyświeca motto z J. I. Kraszewskiego: „W kolekcjonerstwie, trzeba ... lubownictwa i znajomości rzeczy, celu jakiegoś i myśli w zbieraniu, trzeba w ostatku, żeby to, co się tak mozolnie uciułało, na coś się przydać mogło". Aktywność klubowiczów przejawia się głównie w działalności emisyjnej medali, żetonów, walorów filatelistycznyc tematycznie związanych z Gliwicami i Powiatem Gliwickim. Członkowie klubu uczestniczą w seminariach i spotkaniach kolekcjonerskich, organizują lub współuczestniczą w wystawach kolekcjonerskich. Do podstawowych zadań naszego klubu należy propagowanie szeroko rozumianego kolekcjonerstwa, organizowanie spotkań wymiennych, pomoc członkom klubu w pozyskiwaniu walorów i budowie eksponatów, inicjowanie opracowań publicystycznych i ich wydawanie, a także opracowywanie i wprowadzanie do obiegu walorów kolekcjonerskich związanych z Gliwicami i regionem. W czasie spotkań klubowych prowadzona jest prezentacja nowo pozyskanych walorów kolekcjonerskich oraz ich wymiana. Klub prowadzi swoją stronę internetową kzgkk.pl na której prezentowana jest działalność klubowa. Są różne przyczyny z powodu których ludzie interesują się dziś kolekcjonerstwem. Takie zainteresowania odprężają i pozwalają oderwać się od „szarej codzienności”. Wiele osób uwielbia spędzać czas na przeglądaniu swej kolekcji. Kolekcjonerskie zbiory potrafią przywołać obrazy miejsc i ludzi, o których już się niemal zupełnie zapomniało. Zbierane przedmioty tworzą niejako pomost między umiejętnościami i aspiracjami minionych pokoleń a osiągnięciami naszych czasów. Inni stają się kolekcjonerami, bo po prostu uważają to za dobrą inwestycję. Ale najważniejszą przyczyną tworzenia kolekcji oraz zajmowania się porządkowaniem, opisywaniem, katalogowaniem i gromadzeniem, jest odczuwanie przyjemności i radości.

EMITENT:     Gliwicki Klub Kolekcjonerów
DATA:     2021