KOŚCIOŁY DREWNIANE ZIEMI GLIWICKIEJ

        2017 - KOŚCIÓŁ PW. WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W GLIWICACH
        2017 - KOŚCIÓŁ PW. ŚW. JERZEGO W GLIWICACH-OSTROPIE
        2017 - KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W SMOLNICY
        2017 - KOŚCIÓŁ PW. ŚW. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ W SIERAKOWICACH
        2017 - KOŚCIÓŁ PW. ŚWIĘTEJ TRÓJCY W RACHOWICACH
        2017 - KOŚCIÓŁ PW. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W BOJSZOWIE
        2017 - KOŚCIÓŁ PW. ŚW. JANA CHRZCICIELA W PONISZOWICACH
        2017 - KOŚCIÓŁ PW. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA W RUDZIŃCU
        2017 - KOŚCIÓŁ PW. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA W ŻERNICY
        2017 - KOŚCIÓŁ PW. ŚW. MIKOŁAJA W WILCZY
        2017 - KOŚCIÓŁ PW. ŚW. WAWRZYŃCA W ZACHARZOWICACH
        2017 - KOŚCIÓŁ PW. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W SIEROTACH
        2018 - KOŚCIÓŁ PW. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W ŁĄCZY
        2018 - KOŚCIÓŁ PW. ŚW. WACŁAWA W PNIOWIE
        2018 - KOŚCIÓŁ PW. ŚW. MARCINA BISKUPA W PACZYNIE
        2021 - KOŚCIÓŁ PW. NARODZENIA NMP W SZAŁSZY
        2021 - KOŚCIÓŁ PW. ŚW. MIKOŁAJA W BOROWEJ WSI
        2021 - KOŚCIÓŁ PW. ŚW. WALENTEGO W CHECHLE
        2021 - KOŚCIÓŁ PW. ŚW. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ I MB RÓŻAŃCOWEJ W RYBNIKU-WIELOPOLU
        2021 - KOŚCIÓŁ PW. KRZYŻA ŚWIĘTEGO W ISTEBNEJ-KUBALONCE