ZIEMIA GLIWICKA ŚW. JANOWI PAWŁOWI II

        1. RELIKWIE KRWI ŚW. JANA PAWŁA II - KOŚCIOŁ PW. WNIEBOWZIĘCIA NMP W WIELOWSI
        2. POMNIK ŚW. JANA PAWŁA II W WIELOWSI
        3. PAMIĄTKA WIZYTY ŚW. JANA PAWŁA II W GLIWICACH W 1999 R.
        4. TABLICA PAMIĄTKOWA - KOŚCIÓŁ PW. ŚW. JÓZEFA ROBOTNIKA W TACISZOWIE
        5. RELIKWIARZ Z WŁOSAMI ŚW. JANA PAWŁA II - KOŚCIÓŁ PW. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W GLIWICACH
        6. RELIKWIARZ Z KRWIĄ ŚW. JANA PAWŁA II - KOŚCIÓŁ PW. ŚW. JANA CHRZCICIELA W GLIWICACH - ŻERNIKACH
        7. POMNIK ŚW. JANA PAWŁA II W PACZYNIE
        8. DZWON PAPIESKI W KATEDRZE GLIWICKIEJ P.W. ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA W GLIWICACH
        9. TRON PAPIESKI W KATEDRZE GLIWICKIEJ P.W. ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA W GLIWICACH
        10. RELIKWIARZ Z KRWIĄ ŚW. JANA PAWŁA II - KOŚCIÓŁ PW. ŚW. ANTONIEGO PADEWSKIEGO W KNUROWIE - KRYWAŁDZIE
        11. TABLICA PAMIĄTKOWA - CECHOWNIA KWK KNURÓW W KNUROWIE
        12. RELIKWIARZ Z KRWIĄ ŚW. JANA PAWŁA II - KOŚCIÓŁ PW. ŚW. JACKA W GLIWICACH-SOŚNICY