2014

        2014 - Wystawa "JAN PAWEŁ II NA ZNACZKACH POCZTY PODZIEMNEJ"
        2014 - 15. ROCZNICA WIZYTY OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W GLIWICACH
        2014 - 100. LAT PIENIĄDZA ZASTEPCZEGO W GLIWICACH