200. ROCZNICA OTWARCIA PIERWSZEGO GIMNAZJUM W GLIWICACH 29.IV.1816

W 1810 r. władze miasta wystosowały do króla prośbę o utworzenie gimnazjum w budynku byłego klasztoru franciszkańskiego w Gliwicach.
Po licznych perypetiach i kolejnych pismach dopiero w 1812 r. Królewska Komisja Sekularyzacyjna dała Gliwicom do wyboru – utworzenie szkoły zawodowej albo gimnazjum.
Władze zdecydowanie wybrały gimnazjum. W 1813 r. władze gliwickie zostały poinformowane, że na mocy królewskiego dekretu
minister kultury ustanowił Gliwice siedzibą gimnazjum dla Górnego Śląska z 8-9 nauczycielami. Ze względu na trwającą wojnę i zajęcie klasztoru i kościoła na lazaret,
trudności finansowe miasta i konieczność przeprowadzenia remontu, organizacja gimnazjum przedłużała się.
W 1815 r. miasto podpisało umowę z rządem w której stwierdzono, że gimnazjum jest królewskim instytutem, koszty jego utrzymania przejmie w całości państwo.
Gimnazjum jest szkołą katolicką, ale będzie przyjmować uczniów każdego wyznania. Uroczyste otwarcie Królewskiego Gimnazjum Katolickiego w Gliwicach nastąpiło w 1816 r.EMITENT:     Gliwicki Klub Kolekcjonerów
ROK:     2016