GLIWICKIE WIEッE CI君IEム

        2016 - MIEJSKA WIEッA CI君IEム PRZY UL. LE君EJ
        2016 - MIEJSKA WIEッA CI君IEム PRZY UL. SOBIESKIEGO
        2016 - MIEJSKA WIEッA CI君IEム W GLIWICACH-OSTROPIE
        2016 - KOLEJOWA WIEッA CI君IEム PRZY UL. 係IハTEGO STANIS」AWA KOSTKI
        2016 - KOLEJOWA WIEッA CI君IEム PRZY UL. KOLBERGA
        2016 - KOLEJOWA WIEッA CI君IEム PRZY UL. CHORZOWSKIEJ
        2016 - PRZEMYS」OWA WIEッA CI君IEム PRZY UL. BOJKOWSKIEJ
        2016 - PRZEMYS」OWA WIEッA CI君IEム W GLIWICACH-SO君ICY
        2016 - PRZEMYS」OWA WIEッA CI君IEム PRZY UL. PIWNEJ
        2016 - PRZEMYS」OWA WIEッA CI君IEム PRZY UL. MECHANIKモW W GLIWICACH-」ABハDACH

WIEッE CI君IEム POWIATU GLIWICKIEGO

        2016 - KOLEJOWA WIEッA CI君IEム W PYSKOWICACH
        2016 - KOLEJOWA WIEッA CI君IEム W KNUROWIE
        2017 - MIEJSKA WIEッA CI君IEム W TOSZKU