GLIWICKI KLUB KOLEKCJONERÓW


      został powołany do życia w dniu 2 lipca 2011 roku. Początkowo działał jako odrębna jednostka organizacyjna skupiająca kolekcjonerów z terenu Gliwic i najbliższych okolic. Po dwóch latach samodzielnej działalności podjęto działania mające na celu wstąpienie Klubu do Polskiego Związku Filatelistów. Działania te zakończyły się 23 stycznia.2014 roku przyjęciem Klubu do Oddziału Gliwickiego PZF jako KLUBU ZAINTERESOWAŃ PZF "Gliwicki Klub Kolekcjonerów". Gliwicki Klub Kolekcjonerów zrzesza pasjonatów znaczków pocztowych, monet i medali, pieniądza zastępczego, pamiątek kultury materialnej Gliwic i ziemi gliwickiej. Członkami klubu są również kolekcjonerzy pamiątek związanych z kolejnictwem, piwem (birofile) oraz modeli samochodów. Aktywność klubowiczów przejawia się głównie na działalności emisyjnej medali, żetonów, znaczków personalizowanych i beznominałowych kartek pocztowych tematycznie związanych z Gliwicami i ziemią gliwicką. Członkowie klubu opracowali okolicznościowe datowniki pocztowe, m.in. dla Muzeum Miejskiego w Pyskowicach z okazji jego 10-lecia, Dnia Papieskiego, wernisaży organizowanych przez Oddział Gliwicki PZF. Dla Muzeum Miejskiego w Pyskowicach został opracowany medal okolicznościowy z okazji jego jubileuszu w 2013 roku. Klub wyemitował m. in. medale z okazji 150. rocznicy śmierci wybitnego, związanego z Gliwicami rzeźbiarza Teodora Kalide (2013), 5. rocznicy założenia Klubu (2016), 160. rocznicy urodzin ks. Johannesa Chrząszcza, kapłana, historyka regionalnego, współzałożyciela Muzeum Górnośląskiego i autora m.in. dziejów Gliwic, Toszka i Pyskowic (2017), a także z okazji 20. Rocznicy wizytu Ojca Świętego Jana Pawła II w Gliwicach. We współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Gliwicach ze zbiorów członków klubu, zostały zorganizowane wystawy kolekcjonerskie „Jan Paweł II na znaczkach Poczty Podziemnej” (2014), „Jan Paweł II droga do świętości” (2015), „Nasze kolekcje” (2016) oraz "20. Rocznica pobytu św. Jana Pawła II w Gliwicach 1999 - 2019". Członkowie Klubu brali również udział w wystawach organizowanych przez Oddz. PZF w Zabrzu i Rudzie Śląskiej prezentując zbiory medali poświęconych Janowi Pawłowi II. Od 2013 roku organizowane są klubowe wycieczki edukacyjne do muzeów w kraju i za granicą w celu zapoznania się z ich zbiorami. Członkowie Klubu uczestniczą w seminariach i spotkaniach kolekcjonerskich, organizują lub współuczestniczą w wystawach kolekcjonerskich.

      Obecnie Klub zrzesza 14 członków o różnorodnych zainteresowaniach kolekcjonerskich z Gliwic, a także z Zabrza, Puław, Węgierskiej Górki i Sobótki. Do Gliwickiego Klubu Kolekcjonerów może należeć każdy członek Polskiego Związku Filatelistów, jak również osoby nie należące do PZF, które wyrażą wolę uczestnictwa w działalności Klubu poprzez wypełnienie i złożenie stosownej deklaracji a także opłacenie składki klubowej. Do podstawowych zadań Klubu należy propagowanie szeroko rozumianego kolekcjonerstwa, organizowanie spotkań wymiennych, pomoc członkom Klubu w pozyskiwaniu walorów i budowie eksponatów, inicjowanie opracowań publicystycznych i ich wydawanie a także opracowywanie i wprowadzanie do obiegu walorów kolekcjonerskich związanych z Gliwicami i regionem.

      Spotkania klubowe odbywają się w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Barlickiego 3 (sala nr 22 parter) w każdy drugi i ostatni czwartek miesiące w godzinach od 15.00 do 18.00. W czasie spotkań klubowych prowadzona jest prezentacja nowo pozyskanych walorów kolekcjonerskich oraz ich wymiana.

      Klub posiada swoją stronę internetową kzgkk.pl na której prezentowana jest działalność Klubu. Można tam znaleźć również podstawowe informacje o Klubie oraz dane kontaktowe. Informacje o klubie można znaleźć również na stronie internetowej: WIKIPEDIA

      W dniu 30.12.2013 roku odbyło się Walne Zebranie Gliwickiego Klubu Kolekcjonerów na którym podjęto szereg ważnych dla dalszej działalności Klubu decyzji.

      Został uchwalony Regulamin Klubu w którym zawarto szczegółowe informacje dotyczące celów i zadań Klubu. Została również opracowana i zatwierdzona Deklaracja Członkowska.

      Regulamin Gliwickiego Klubu Kolekcjonerów

      Deklaracja Członkowska

      Legitymacja Członkowska

      Członkowie Klubu wybrali Zarząd w składzie:

          Władysław Gębczyk - prezes

          Grzegorz Krawiec - sekretarz

          Stanisław Buławski - skarbnik

      Zebrani uchwalili wysokość wpisowego dla nowych członków w wysokości 10,00 zł oraz składkę członkowską w wysokości 60,00 zł.

      Została również podjęta uchwała o wystąpieniu do Oddziału Gliwickiego Polskiego Związku Filatelistów z propozycją powołania w jego strukturze Klubu Zainteresowań PZF "Gliwicki Klub Kolekcjonerów" na bazie Gliwickiego Klubu Kolekcjonerów.

      W dniu 23.01.2014 roku Zarząd Oddziału Gliwickiego PZF podjął Uchwałę nr 1/2014 o powołaniu KLUBU ZAINTERESOWAŃ PZF "Gliwicki Klub Kolekcjonerów".


      ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE KZ GKK - 26.01.2018

      Zarząd KZ "Gliwicki Klub Kolekcjonerów" wybrany 26.01.2018 r.:

          Władysław Gębczyk - prezes

          Grzegorz Krawiec - sekretarz

          Stanisław Buławski - skarbnik

          Józef Jakubina - członek Zarządu

          Joachim Marek - członek Zarządu